Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 73, 2020
Innovative Economic Symposium 2019 – Potential of Eurasian Economic Union (IES2019)
Article Number 02004
Number of page(s) 10
Section Stabilization and Development of SMEs in Rural Areas
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20207302004
Published online 13 January 2020
 1. J. Blažek, D. Uhlíř, Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace [Theory of regional development: outline, criticism, implication]. Prague: Karolinum, 343 (2011) [Google Scholar]
 2. M. Hampl, Regional differentiation of current socio-economic development in the Czech Republic. Czech Sociological Review, 43(5), 889-910 (2007) [Google Scholar]
 3. J. Blažek, Regionální inovační systémy a globální produkční sítě: dvojí optika na zdroje konkurenceschopnosti v současném světě [Regional innovation systems and global production networks: Two views on the source of competitiveness in the present-day world?]. Geografie, 117(2), 209-233 (2012) [Google Scholar]
 4. G. Myrdal, Economic Theory and Underdeveloped Regions. London: Duckworth, (1957) [Google Scholar]
 5. F. Perroux, Note sur la notion de pole de croissance [Note on the concept of growth pole]. Economique Applique, 8(1-2), 307-320 (1955) [Google Scholar]
 6. T. Havlíček, V. Jančák, P. Chromý, M. Marada, Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí [Selected theoretical-methodological aspects and trends of geographic research of peripheral areas]. In: M. Novotná (ed.): Problémy periferních oblastí [Problems of peripheral areas], KSGRR Faculty of Science, Charles University, Prague, 6-24 (2005) [Google Scholar]
 7. J. Friedmann, Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela. M.I.T. Press (1966) [Google Scholar]
 8. S. Leimgruber, Investigation of the Rubber-Brass Adhesion Layer Using the Olefin-Metathesis Method. Rubber Chemistry and Technology, 88, 219-233 (2015) [CrossRef] [Google Scholar]
 9. T. Havlíček, P. Chromý, Příspěvek k teorii polarizovaného vývoje území se zaměřením na periferní oblasti [Contribution to the theory of polarized development of a territory, with a special attention paid to peripheral regions]. Geografie, 106(1), 1-11 (1966) [Google Scholar]
 10. J. Pileček, J. Müller, Regionální disparity ve vývoji nezaměstnanosti v období hospodářské krize [Regional disparities in the development of unemployment in times of economic crisis]. Regionální disparity a hospodářské subjekty v regionálním rozvoji [Regional disparities and economic operators in regional development], p. 74-87 (2010) [Google Scholar]
 11. P. Netrdová, V. Nosek, Přístupy k měření významu geografického rozměru společenských nerovností [Approaches to measuring the importance of the geographical dimension of social inequalities]. Geografie, 114(1), 52-65 (2009) [Google Scholar]
 12. J. Blažek, P. Netrdová, Regional unemployment impacts of the global financial crisis on the new member states of the EU in Central and Eastern Europe. European Urban and Regional Studies, 19(1), 42-61 (2012) [CrossRef] [Google Scholar]
 13. J. Novotný, E. Janská, D. Čermáková, Rozmístění cizinců v Česku a jeho podmiňující faktory: pokus o kvantitativní analýzu [Distribution of foreigners in the Czech Republic and its conditioning factors: an attempt at quantitative analysis]. Geografie, 112(2), 204-220 (2007) [Google Scholar]
 14. P. Chromý, M. Semian, Z. Kučera, Regionální vědomí a regionální identita v Česku: případová studie Českého ráje [Regional awareness and regional identity in the Czech Republic: a case study of the Bohemian Paradise]. Geografie, 119(3), 259-277 (2014) [Google Scholar]
 15. V. Květoň, M. Marada, Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českých obcích a sociogeografických mikroregionech [Differentiation of transport opportunities in Czech municipalities and socio-geographic micro-regions]. Geografie, 115(1), 21-43 (2010) [Google Scholar]
 16. J. Musil, J. Müller, Vnitřní periferie v České republice jako mechanizmus sociální exkluze [Internal periphery in the Czech Republic as a mechanism of social exclusion]. Sociologický časopis, 44(2), 321-348 (2008) [Google Scholar]
 17. R. Perlín, S. Kučerová, Z. Kučera, Typologie venkovského prostoru Česka [Typology of rural space in the Czech Republic]. Geografie, 115(2), 161-187 (2010) [Google Scholar]
 18. J. Novák, P. Netrdová, Prostorové vzorce sociálně-ekonomické diferenciace obcí v České republice [Spatial patterns of socio-economic differentiation of municipalities in the Czech Republic]. Sociologický časopis, 47(4), 717-744 (2011) [Google Scholar]
 19. M. Macešková, M. Ouředníček, J. Temelová. Sociálně prostorová diferenciace v České republice: implikace pro veřejnou (regionální) politiku [Socio-spatial differentiation in the Czech Republic: implications for public (regional) policy]. Ekonomický časopis, 57(7), 700-715 (2009) [Google Scholar]
 20. M. Buček, Regionálna integrácia Slovenskej republiky: stratégia využitia podpory Európskej únie [Regional integration of the Slovak Republic: strategy of using the support of the European Union]. Ekonomický časopis, 51(8), 982-996 (2003) [Google Scholar]
 21. P. Korec, Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989-2004 [Regional development of Slovakia in 1989-2004]. Geo-grafika (2005) [Google Scholar]
 22. V. Ira, L. Falťan, J. Pašiak, P. Gladoš, Podoby regionálnych odlišností na Slovensku [Forms of regional differences in Slovakia]. Sociologický ústav (2005) [Google Scholar]
 23. P. Korec, S. Ondoš, Less developed regions of Slovakia: identification and characteristics. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 48, 55-74 (2006). [Google Scholar]
 24. P. Korec, S. Ondoš, Historické a geografické aspekty regionálnej divergencie na Slovensku [Historical and geographical aspects of regional divergence in Slovakia]. In S. Kraft, K. Mičková, J. Rypl, P. Švec, M. Vančura. eds.: Česká geografie v evropském prostoru [Czech geography in European space], 626-631 (2007) [Google Scholar]
 25. M. Meloun, J. Militký, Interaktivní statistická analýza dat [Interactive statistical data analysis]. Prague: Karolinum (2012) [Google Scholar]
 26. J. Hendl, Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat [Overview of statistical methods of data processing: data analysis and meta-analysis]. Prague: Portál (2004) [Google Scholar]
 27. A. Vyskot, Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky [Quantification and evaluation of forest functions in the Czech Republic]. Prague: Ministry of Environment (2003) [Google Scholar]
 28. S. Nutley, Rural Areas Accessibility Problem. In: B. Hoyle, R. Knowles eds.: Modern Transport Geography, 2nd rev. ed., Wiley and sons, Chichester, 185-215 (1998) [Google Scholar]
 29. M.J. Dargay, Determinants of car ownership in rural and urban areas: a pseudo-panel analysis. Transportation Research Part, 38, 351-366 (2002) [CrossRef] [Google Scholar]
 30. J. Farrington, C. Farrington. Rural accessibility, social inclusion and social justice: towards conceptualisation. Journal of Transport Geography, 13, 1-12 (2005). [Google Scholar]
 31. J. Mcdonagh. Transport policy instruments and transport-related social exclusion in rural Republic of Ireland. Journal of Transport Geography, 14, 355-366 (2006) [CrossRef] [Google Scholar]
 32. M. Marada, T. Hudeček, Accessibility of Peripheral Regins: A Case of Czechia. EUROPA XXI, Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa, p. 43-49, (2006) [Google Scholar]
 33. K. Inhlanfeldt, D. Sjoquist, The spatial mismatch hypothesis: a review of recent studies and their implications for welfare reform. Housing Policy Debate, 9, 849-892 (1998) [CrossRef] [Google Scholar]
 34. V. Květoň, J. Chmelík, P. Vondráčková, M. Marada, Developments in the public transport serviceability of rural settlements with examples from various types of micro-regions. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 1/2012,51-63 (2012) [Google Scholar]
 35. V. Hulík, K. Tesárková, K., Dopady demografického vývoje na vzdělávací soustavu v České republice [Impacts of demographic development on the educational system in the Czech Republic]. Orbis Scholae, 3 (3),7-23 (2009) [Google Scholar]
 36. S. Kučerová, Z. Kučera, Vztah periferiality a vzdělávání: Lze definovat periferní oblasti na základě vývoje sítě základních škol? [Relationship between peripheral and education: Is it possible to define peripheral areas based on the development of the network of primary schools?] Acta geographica Universitatis Comenianae, (53), 59-73 (2009) [Google Scholar]
 37. H. Svobodová, Vývoj horských lesů na Šumavě [Development of mountain forests in the Bohemian Forest]. In: Z. Neuhäuslová et al., Mapa potenciální přirozené vegetace NP Šumava [Map of potential natural vegetation of Šumava National Park]. Silva Gabreta, Suppl. 1/2001 (2002) [Google Scholar]
 38. M. Jonášová, K. Prach. Central-European mountain spruce (Picea abies (L.) Karst.) forests: regeneration of tree species after a bark beetle outbreak. Ecological Engineering, 23 (1),15-27 (2004) [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.