Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 2, 2012
3rd International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE –1st Congress of Rehabilitation Doctors of Latvia
Article Number 00031
Number of page(s) 6
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20120200031
Published online 17 October 2012
 1. Latvija Pārskats par tautas attıstıbu 2004/2005: Rıcıbspēja reģionos (2005) [Latvia. Human development report 2004/2005: Human Capability in Regions]. Rıga: ANO Attıstıbas programma, LU Sociālo un politisko pētıjumu institūts. [Google Scholar]
 2. Pavlovs, O. (2002) Izglıtıbas filozofija. [Philosophy of education]. Rıga: Latvijas Akmeoloģijas akadēmija. [Google Scholar]
 3. Scott, P. Access in Higher Education in Europe and North America: Trends and Developments. http://www.cepes.ro/forum/pdf/Scott_access.pdf [Google Scholar]
 4. Souto-Otero, M., McCoshan, A. Study on access to education and training. Final report to the European Commission. http://ec.europa.eu/education/pdf/doc270_en.pdf [Google Scholar]
 5. Kaša, R. (2009) Augstākās izglıtıbas pieejamıba Latvijā: valsts un pašvaldıbu loma studentu finansēšanā [Higher education accessibility in Latvia: state and self govermnet role in the fundion of students]. Latvija 2020. Nākotnes izaicinājumi sabiedrıbai un valstij. Rıga: LU akadēmiskais apgāds. [Google Scholar]
 6. Kaša, R. (2004) Kā pārvarēt plaisu, kas šķir maznodrošinātus jauniešus no augstskolas [How to manage gap, which devote poor Youth form higher educational establishment]. Izglıtıbas reformas Latvijas sabiedrıbas integrācijai un labklājıbas. Pārskats par izglıtıbu. 2003./2004. Rıga: Providus. [Google Scholar]
 7. Kaša, R. (2002) Studentu finansēšana un augstākās izglıtıbas pieejamıbu Latvijā [Student funding and higher education accessibility in Latvia]. Pārmaiņas Latvijas izglıtıbā: izaicinājums sistēmas vadıbai. Pārskats par izglıtıbu. 2001./2002. Rıga: Providus. [Google Scholar]
 8. Izglıtıbas stratēģija Latvijā (2010) [Strategy of education in Latvia].Skolotājs, 2010, Nr. 1 (79). [Google Scholar]
 9. Kļāvis, A. (2009) 22 tūkstoši studentu bez grāda un augstskolas diploma (22 thousand students without diploma and degree]. Latvijas Vēstnesis, 2009, 28. jūlijs. [Google Scholar]
 10. Šņitnikovs, A. Vai augstākā izglıtıba Latvijā ir ekonomiski efektıva? [Is Latvian higher education economically effective]. http://www.politika.lv/temas/pilsoniska_sabiedriba/6039/ [Google Scholar]
 11. Zemıte, V. (2009) Pārdomas par augstāko izglıtıbu Latvijā (Some thoughts about higher education in Latvia]. Latvijas Vēstnesis, 2009, 1. decembris. [Google Scholar]
 12. Зарицкий, Т. (2006) Культурный капитал и доступность высшего образования (по результатам сравнительного исследования опросов московских и варшавских студентов вузов) [Cultural capital and accessibility of higher education (the results of comparative research of Moscow and Warsaw students]. Вестник общественного мнения, Nr. 2. [Google Scholar]
 13. Карпенко, О., Бершадская, м. Рейтинг стран по доступности высшего образования [Accessibility of higher education rank of the states]. http://demoscope.ru/weekly/2009/0375/analit03.php [Google Scholar]
 14. Менг, А. Формирование социально-экономической доступности высшего профессионального образования [Formation of social-economic accessibility of higher vocational education]. http://izvestia.isea.ru/pdf.asp?id=4111 [Google Scholar]
 15. Сухочёв, В. Организационная доступность высшего образования [Organizational accessibility of higher education]. http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/316/image/316-138.pdf [Google Scholar]
 16. Сухочёв, В. (2009) Финансовая доступность высшего образования [Financial affordability of higher education]. Экономика и управление, Nr. 1. [Google Scholar]
 17. Augstskolu likums [Law of Higher Education]. http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967 [Google Scholar]
 18. Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējıgai un integrējošai izaugsmei [Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive grow]. http://ec.europa.eu/eu2020/ pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf [Google Scholar]
 19. Global Higher Education Rankings Affordability and Accessibility in Comparative Perspective. http://www.educationalpolicy.org/pdf/global2005.pdf [Google Scholar]
 20. likums [Educational Law]. http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759 [Google Scholar]
 21. T. Koķe piedalās ES, jaunatnes lietu un kultūras ministru padomes sanāksmē [T.Koķe take part in EU Education, Youth and culture ministers council meeting]. http://www.esia.gov.lv/lat/jaunumi/?doc=2191 [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.