Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 103, 2021
International Scientific and Practical Conference “Solovyov Historical and Philosophical Readings. Russian and Foreign Experience in the System of Humanities Education: History, Modernity, Prospects” 2020
Article Number 01016
Number of page(s) 9
Section Humanitarian Education as a Factor in the Socio-political, Economic and Cultural Development of Russian Society: Historical and Philosophical
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/202110301016
Published online 04 May 2021
 1. G.E. Kornilov (Ed.), Vospitaniye i obucheniye istorii v shkole i vuze: istoricheskiy opyt, sovremennoye sostoyaniye i perspektivy razvitiya. 20th Vserossiyskiye istorikopedagogicheskiye chteniya. V 3 chastiah [Education and teaching of history at school and university: historical experience, current state and development prospects. 20th All-Russian historical and pedagogical readings. In 3 parts], Part 3 (Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg, 2016) [Google Scholar]
 2. O.A. Kiseleva, O sostoyanii istoricheskogo obrazovaniya v pedagogicheskikh vuzakh [On the state of historical education in pedagogical universities], in Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference “Istoricheskaya nauka: Problemy i Osnovnyye Tendentsii Razvitiya [Historical Science: Problems and Main Trends of Development]”, 190–193 (Publishing house Tula State University, Tula, 2008) [Google Scholar]
 3. M.N. Kolotkin, Problemnyye syuzhety istoricheskogo obrazovaniya v vuze [Problematic plots of history education at the university], in Proceedings of the International Scientific and Practical Conference Dedicated to the 20th Anniversary of Tuva State University, Kyzyl, Russia (2015) [Google Scholar]
 4. B. V. Avvo, A. A. Akhayan, E. S. Zair-Bek et al., Obrazovatel’nyye strategii i tekhnologii obucheniya pri realizatsii kompetentnostnogo podkhoda v pedagogicheskom obrazovanii s uchetom gumanitarnykh tekhnologiy [Educational strategies and learning technologies in the implementation of the competence-based approach in teacher education, taking into account humanitarian technologies] (Russian State Pedagogical University A.I. Herzen, Saint Petersburg, 2008) [Google Scholar]
 5. Proceedings of the conference Vserossiyskaya Nauchno-Prakticheskaya Konferentsiya s Mezhdunarodnym Uchastiyem “Prepodavaniye Istorii v Shkole i Vuze: Aktual’nyye Problemy Metodologii i Metodiki” [All-Russian Scientific and Practical Conference With International Participation “Teaching History at School and University: Topical Problems of Methodology and Methodology”], 29 March 2018, Cheboksary, Russia (2018) [Google Scholar]
 6. E.D. Gordina, Prepodavaniye Istorii v Shkole [Teaching History in School], 1, 50–53, 2014 [Google Scholar]
 7. O. Donskikh, Schole [To School], 12(1), 207–219 (2018) https://doi.org/10.21267/aquilo.2018.12.10426 [Google Scholar]
 8. Zh.M. Esirkepov, Sh.N. Kuatbekov, S.Zh. Kuzhamberdieva, B.B. Abzhelelov, Mezhdunarodnyy Zhurnal Eksperimental’nogo Obrazovaniya [International Journal of Experimental Education], 2(1), 9–12 (2015) [Google Scholar]
 9. A.V. Klimenko, M.L. Nesmelova, Prepodavaniye Istorii v Shkole [Teaching History in School], 10, 3–31 (2013) [Google Scholar]
 10. M.L. Polovinkina, Sovremennyye tendentsii reformirovaniya istoricheskogo obrazovaniya [Modern trends in the reform of history education], in Proceedings of 13th International Scientific and Oractical Conference Problemy Nepreryvnogo Obrazovaniya: Proyektirovaniye, Upravleniye, Funktsionirovaniye [Problems of Lifelong Education: Design, Management, Functioning], Lipetsk, Russia, 36–40 (2015) [Google Scholar]
 11. S.N. Solovyova, Kazanskaya Nauka [Kazan Science], 9, 775–780 (2010) [Google Scholar]
 12. E.G. Timofeeva, Istoricheskoye obrazovaniye v vuze: problemnoye pole i strategii resheniy [History education at a university: problem field and solution strategies], in Proceedings of the Scientific and Practical Conference Aktual’nyye Voprosy Ekonomiki i Upravleniya v Rossiyskikh Organizatsiyakh i Innovatsionnoy Ekonomike [Topical Issues of Economics and Management in Russian Organizations and Innovative Economy], December 2017, Astrakhan, Russia, 335–388 (2017) [Google Scholar]
 13. A.I. Trubilin, O.V. Grigorash, Polythematic Online Scientific Journal of Kuban State Agrarian University, 116, 1038–1050 (2016) [Google Scholar]
 14. S.A. Usova, Voprosy Vseobshchei Istorii [Questions of General History], 17(1), 148–152 (2015) [Google Scholar]
 15. T.A. Chelnokova, Sovremennoye Pedagogicheskoye Obrazovaniye [Modern Pedagogical Education], 9, 99–103 (2020) [Google Scholar]
 16. T.A. Chelnokova, A.P. Ivanova, Prepodavatel 21 Veka [Teacher of the 21st Century], 2(1), 131–139 (2018) [Google Scholar]
 17. N.V. Bordovskaya, Gumanitarnyye tekhnologii v vuzovskoy obrazovatel’noy praktike: teoriya i metodologiya proyektirovaniya [Humanitarian technologies in university educational practice: theory and methodology of design] (Knizhnyi dom, Saint Petersburg, 2007) [Google Scholar]
 18. P.I. Obraztsov, A.I. Uman, M.Ya. Vilensky, Tekhnologiya professional’nooriyentirovannogo obucheniya v vysshey shkole [Technology of vocational education in higher education] (Iurait, Moscow, 2018) [Google Scholar]
 19. S.U. Popova, E.V. Pronina, Sovremennyye obrazovatelnyye tekhnologii. Keys-stadi [Modern educational technologies. Case study] (Urait, Moscow, 2018) [Google Scholar]
 20. L.A. Turik, Debaty: igrovaya, razvivayushchaya, obrazovatel’naya tekhnologiya [Debate: game, developmental, educational technology] (Feniks, Rostov-on-Don, 2012) [Google Scholar]
 21. L.A. Iadvirshis, Ispol’zovaniye dialogovykh tekhnologiy v protsesse stanovleniya i razvitiya professional’noy kompetentnosti studentov [The use of dialogue technologies in the process of formation and development of professional competence of students], in Strategiya i taktika podgotovki sovremennogo pedagoga v usloviyakh dialogovogo prostranstva obrazovaniya [Strategy and tactics of training a modern teacher in the context of the dialogue space of education], 247–252 (Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky, Bryansk, 2017) [Google Scholar]
 22. O.V. Kitikar, Vladeniye pedagogicheskimi tekhnologiyami kak zalog uspeshnosti pedagogicheskoy deyatel’nosti [Possession of pedagogical technologies as a guarantee of the success of pedagogical activity], in Nauchnyye trudy Kaluzhskogo Gosudarstvennogo Universiteta imeni K.E. Tsiolkovskogo [Scientific works of the Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky] 65–71 (Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, Kaluga, 2016) [Google Scholar]
 23. N.Iu. Filimonova, Aktual’nyye Voprosy Professional’nogo Obrazovaniya [Topical Issues of Professional Education], 3(8), 28–31 (2017) [Google Scholar]
 24. T.V. Bezrodnyh, Problems of Modern Pedagogical Education, 52(5), 58–65 (2016). [Google Scholar]
 25. A.S. Nefedova, Pedagogicheskiye tekhnologii v professional’nom obrazovanii [Pedagogical technologies in vocational education] (Transbaikal State University, Chita, 2018) [Google Scholar]
 26. M.T. Studenikin, Prepodavaniye Istorii v Shkole [Teaching History in School], 1, 7–9, 2014 [Google Scholar]
 27. Yu.A. Nikiforov, E.E. Vyazemsky, A.N. Ioffe, et al., Noveyshaya istoriya Rossii: prepodavaniye v shkole [Contemporary history of Russia: teaching at school] (Alfa-M, INFRA-M, Moscow, 2015) [Google Scholar]
 28. A.V. Volochaeva, Metodicheskiye tekhnologii v istoricheskom obrazovanii [Methodological technologies in history education] (Transbaikal State University, Chita, 2015) [Google Scholar]
 29. Yablochkina I.V., Melomud M.R., Vestnik Rossiyskoy Ekonomicheskoy Akademii im. G.V. Plekhanova, 2, 3–7 (2006) [Google Scholar]
 30. A. Yu. Suslov, M. V. Salimgareev, Sh. S. Khammatov, Obrazovanie i Nauka [Education and Science], 19(9), 70–85 (2017). https://doi.org/10.17853/1994-56392017-9-70-85 [Google Scholar]
 31. D.V. Shchukin, Metod proyektov v prepodavanii kursa «Politicheskaya istoriya Rossii» i po napravleniyam podgotovki «Istoriya» i «Pedagogicheskoye obrazovaniye» v usloviyakh novykh FGOS VO [The method of projects in teaching the course “Political history of Russia” and in the areas of training “History” and “Pedagogical education” in the context of the new Federal State Educational Standard of Higher Education], in Proceedings of the Conference Vserossiyskaya Nauchno-Prakticheskaya Konferentsiya S Mezhdunarodnym Uchastiyem “Prepodavaniye Istorii V Shkole I Vuze: Aktual’nyye Problemy Metodologii I Metodiki” [All-Russian Scientific And Practical Conference With International Participation “Teaching History At School And University: Topical Problems Of Methodology And Methodology”], 29 March 2018, Cheboksary, Russia (2018) [Google Scholar]
 32. G.N. Krainov, Sovremennyye Problemy Nauki i Obrazovaniya [Modern Problems of Science and Education], 3, 64 (2019) [Google Scholar]
 33. E.K. Tabeykina, Olimpiady kak vid obrazovatel’nykh programm dlya studenchestva [Olympiads as a type of educational programs for students], in Proceedings of the Conference Vserossiyskaya Nauchno-Prakticheskaya Konferentsiya S Mezhdunarodnym Uchastiyem “Prepodavaniye Istorii V Shkole I Vuze: Aktual’nyye Problemy Metodologii I Metodiki” [All-Russian Scientific And Practical Conference With International Participation “Teaching History At School And University: Topical Problems Of Methodology And Methodology”], 29 March 2018, Cheboksary, Russia (2018) [Google Scholar]
 34. Federal’nyy gosudarstvennyy obrazovatel’nyy standart vysshego obrazovaniya bakalavriat po napravleniyu podgotovki 44.03.01 Pedagogicheskoye obrazovaniye ot 22.02.2018 №121 [Federal State Educational Standard of Higher Education Bachelor’s Degree in the field of training 03/44/01 Pedagogical education from 02/22/2018 No. 121]. Accessed on: June 03, 2020. [Online]. Available: http://zabgu.ru/ftp/B/44.03.01/FGOS3++.pdf [Google Scholar]
 35. Russian Historical Society. Kontseptsiya prepodavaniya uchebnogo kursa «Istoriya Rossii» v obrazovatel’nykh organizatsiyakh, realizuyushchikh osnovnyye obshcheobrazovatel’nyye programmy [The concept of teaching the course “History of Russia” in educational institutions that implement basic general education programs] (2020). Accessed on: November 03, 2020. [Online]. Available: https://historyrussia.org/sobytiya/podgotovlen-proekt-usovershenstvovannojkontseptsii-prepodavaniya-uchebnogo-kursa-istoriya-rossii.html [Google Scholar]
 36. Osnovnaya professional’naya obrazovatel’naya programma vysshego obrazovaniya Zabaykal’skogo gosudarstvennogo universiteta 44.03.01 Pedagogicheskoye obrazovaniye, profil’ Istoricheskoye obrazovaniye, bakalavr [Basic professional educational program of higher education of the Trans-Baikal State University 44.03.01 Pedagogical education, profile History education, bachelor] (2020). Accessed on: June 03, 2020. [Online]. Available: http://zabgu.ru/ftp/B/44.03.01/44.03.01.9/1_OP/OP3++.pdf [Google Scholar]
 37. Metodicheskaya instruktsiya “Ispol’zovaniye interaktivnykh form obucheniya v uchebnom protsesse vuza” MI 7.3-3/3-01-2012. [Methodical instruction “Using interactive forms of education in the educational process of the university” MI 7.3-3/301-2012] (2012). Accessed on: June 03, 2020. [Online]. Available: http://zabgu.ru/ftp/B/44.03.01/44.03.01.9/6_GIA/3.pdf [Google Scholar]
 38. A.V. Volochaeva, N.G. Diatchina, Istoriya Rossii (9–16 vv.) [History of Russia (9–16 centuries)] (Transbaikal State University, Chita, 2019) [Google Scholar]
 39. S.V. Kolesnikova, Sovremennyye Nauchnyye Issledovaniya: Teoriya, Metodologiya, Praktika [Modern Scientific Research: Theory, Methodology, Practice], 1(1), 123–125 (2011) [Google Scholar]
 40. N.N. Liapina, Prepodavaniye Istorii v Shkole [Teaching History in School], 6, 9–14 (2009) [Google Scholar]
 41. O.L. Petrenko, Prepodavaniye Istorii v Shkole [Teaching History in School], 1, 15–19 (2013) [Google Scholar]
 42. T.A. Polkovnikova, Shkolnyie Tehnologii [School Technology], 3, 104–109 (2006) [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.