Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 37, 2017
ERPA International Congresses on Education 2017 (ERPA 2017)
Article Number 01043
Number of page(s) 8
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20173701043
Published online 14 August 2017
 1. Y. Kuzgun, F. Bacanli, PDR’de Kullanılan Ölçekler. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, (2005) [Google Scholar]
 2. Y. Kuzgun, Karar Stratejileri Ölçeği: Geliştirilmesi ve Standardizasyonu. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ankara, Türk Psikologlar Derneği, 161–170. (1992) [Google Scholar]
 3. S.S. Güçray, Bazı Kişisel Değişkenler, Algılanan Sosyal Destek ve Atılganlığın Karar Verme Sitilleri İle İlişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2.9, 7–16. (1998) [EDP Sciences] [Google Scholar]
 4. H. Ö. Ersever, Karar Verme Becerileri Kazandırma Programının ve Etkileşim Grubu Deneyiminin Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri Üzerindeki Etkileri. Unpublished doctoral thesis, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (1996) [Google Scholar]
 5. A. Dağlı, Problem çözme ve karar verme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(7), 41–49, (2004) [Google Scholar]
 6. J. Noone, Concept Analysis of Decision Making. Nursing Forum, 37 (3), 21–32. (2002) [CrossRef] [Google Scholar]
 7. Ö. A. Tekin, Yönetimde karar verme: Batı Antalya bölgesinde bulunan beş yıldızlı otel işletmelerindeki çeşitli departman yöneticilerinin karar verme stillerini tespit etmeye yönelik uygulamalı bir araştırma, Unpublished master’s thesis, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Antalya. (2009) [Google Scholar]
 8. J. Eldeleklioğlu, Karar Stratejileri ile Ana Baba Tutumları Arasındaki İliski. Unpublished doctoral thesis, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (1996) [Google Scholar]
 9. K. Tatlılıoğlu, Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Öz-Saygı Düzeyleri ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi.”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 150–170. (2014) [Google Scholar]
 10. F. Korkut, “Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 177–184. (2002) [Google Scholar]
 11. S. Budak, Psikoloji Sözlüğü, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları. (2000) [Google Scholar]
 12. O. Çolakkadioğlu, Çatişma kuramina dayali olarak geliştirilen karar verme beceri eğitimi grup uygulamalarinin ergenlerin karar verme stillerine etkisi, Unpublished master’s thesis, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Adana. (2010) [Google Scholar]
 13. A. M. Hulderman, Decision-Making Styles and Learning Strategies of Police Officers: Implications for Community Policing. Doctorate Thesis, Oklahoma State University, Faculty of the Graduate College of the Oklahoma State University, Oklahoma. (2003) [Google Scholar]
 14. M. G. Tiryaki, Üniversite öğrencilerinin karar verme davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (1997) [Google Scholar]
 15. S. Kesici, Üniversite öğrencilerinin karar verme stratejilerinin psikolojik ihtiyaç örüntüleri ve özlük niteliklerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Unpublished doctoral thesis, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (2002) [Google Scholar]
 16. W. Mau, Cultural differences in career decision-making styles and self efficacy. Journal of Vocational Behavior, 57, 365–378. (2000) [CrossRef] [Google Scholar]
 17. P. Thunholm, Decision-Making Scale: Habit, Style or Both?, Personality and Individual Differences, 36, 931–944. (2004) [CrossRef] [Google Scholar]
 18. R. P. Sanders, The Decision-Making Styles, Ways of Knowing, and Learnıng Strategy Preferences of Clients At a One-Stop Career Center. Doctorate Thesis, Southern Oklahoma State University, Faculty of the Graduate College of the Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma. (2008) [Google Scholar]
 19. A.K. Ganzel, Adolescent decision making: The influence of mood, age, and gender on the consideration of information [Electronic version]. Journal of Adolescent Research, 14, 289–318 (1999) [CrossRef] [Google Scholar]
 20. A. Arın, Lise yöneticilerinin öğretim liderliği davranışları ile kullandıkları karar verme stratejileri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki düzeyi. Unpublished master’s thesis, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eskişehir. (2006) [Google Scholar]
 21. K. Özcan, Yöneticilerde Karar Verme ile Kaygı İlişkileri. Unpublished master’s thesis, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul, (1999) [Google Scholar]
 22. H. P. Kao, Taiwanese Executive’s Leadership Styles and Their Preffered Decision-Making Models Used in Mainland China. Doctorate Thesis, The University of the Incarnate Word, The School of the Graduate Studies of The University of the Incarnate Word, Texas. (2005) [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.