Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 66, 2019
ERPA International Congresses on Education 2019 (ERPA 2019)
Article Number 01027
Number of page(s) 9
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20196601027
Published online 14 August 2019
 1. Z. Balicki, Zasady wychowania narodowego [The Principles of National Upbringing] [in:] Księga pamiątkowa II Polskiego Kongresu pedagogicznego odbytego w dniach 1 i 2 listopada 1909 we Lwowie, ed. J. Kornecki, Lvov (1909) [Google Scholar]
 2. K. Bartnicka, K. Dormus, A. Wałęga, Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 [Commission of National Education 1773-1794], I, Warsaw (2018) [Google Scholar]
 3. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania [An Outline of the History of Education], Warsaw (2001) [Google Scholar]
 4. J. Benoni-Dobrowolska J., Dr Cecil Reddie a koedukacja [Dr Cecil Reddie and Coeducation], “Szkoła Przyszłości” no 6-8, 8 (1906) [Google Scholar]
 5. R. Centnerszwerowa, O wspólnym obu płci kształceniu w Polsce [On Joint Education of the Two Sexes in Poland], “Reforma Szkolna, I, 1-2, 283–298 (1904) [Google Scholar]
 6. R. Centnerszwerowa, O wspólnym obu płci kształceniu w szkole średniej [On Joint Education of the Two Sexes in Secondary School], Warsaw (1905) [Google Scholar]
 7. J. Ciembroniewicz, Rozdział płciowy a wychowanie [Separation of the Sexes and Education], “Nowe Słowo”, 3, 59–62 (1904) [Google Scholar]
 8. Dormus K., Koedukacja − teoria i praktyka na ziemiach polskich na początku XX wieku [Coeducation − Theory and Practice on Polish Territories in the Early 20th Century], “Rozprawy z dziejów oświaty”, XLIII, 53–92 (2004) [Google Scholar]
 9. J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania [The History of Education], vol. II: Wiek XIX i XX, Kraków (2010) [Google Scholar]
 10. W. Dzierzbicka, Szkoła pracy [The School of Work] [w:] Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900-1939, ed. W. Dzierzbicka, S. Dobrowolski, Wrocław (1963) [Google Scholar]
 11. B. Ecler-Nocoń., Dziewczęta i chłopcy, razem czy osobno? Dwie perspektywy postrzegania edukacji [Boys and Girls, Together or Separated?], “Studia z teorii wychowania, 1, 161–175 (2015) [Google Scholar]
 12. Edukacyjna wolność zróżnicowana. Rozmowa z Josepem Marią Barnilsem [Diverse Educational Freedom. An Interview with Josep Maria Barnils], “Gość Niedzielny” no 42 (2008) [Google Scholar]
 13. W. Górski., Myśli o przystosowaniu szkolnictwa polskiego do życia [Reflections on the Adaptation of Polish Educational System to Life]. (A lecture given at the first Congress of Polish Teachers in the Capital City of Warsaw on 5th January 1917), Warsaw (1917) [Google Scholar]
 14. J. Hulewicz, Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XX [The Issue of Women's Higher Education in Poland of the 20th Century], Kraków (1939) [Google Scholar]
 15. K. Konarski, Dzieje szkolnictwa w b. Królestwie Kongresowym 1915-1918 [The History of the Educational System in the Former Congress Poland 1915-1918], Kraków (1923) [Google Scholar]
 16. S. Kot, Historia wychowania [The History of Education], vol. II, Warszawa (1996). [Google Scholar]
 17. R. Kotowski, Dziewczęta w mundurkach. Młodzież żeńska szkół średnich w Polsce w latach 1918-1939 [Girls in Uniforms. Female Students in Secondary Schools in Poland in the Years 1918-1939], Kielce (2013) [Google Scholar]
 18. S. Litak, Historia wychowania [The History of Education], vol. I: Do wielkiej Rewolucji Francuskiej [Until the Great French Revolution], Kraków (2004) [Google Scholar]
 19. J. Macała, Z dyskusji o szkole katolickiej w II RP [From the Debate on the Catholic School in the Second Polish Republic], “Polityka i Społeczeństwo”, 3, 66–74 (2006) [Google Scholar]
 20. S. Mauersberg S, Komu służyła szkoła w Drugiej Rzeczypospolitej. Społeczne uwarunkowania dostępu do oświaty [Whom School Served in the Second Polish Republic. Social Conditions of Access to Education], Wrocław (1988) [Google Scholar]
 21. T. Męczkowska, Koedukacja. Wskazania organizacyjne i wychowawcze [Coeducation. Organisational and Educational Guidelines], “Ogniwo”, 81, (1931) [Google Scholar]
 22. T. Męczkowska, O szkołach mieszanych [On Mixed-Gender Schools], “Nowe Słowo” no 13, 308 (1902) [Google Scholar]
 23. T. Męczkowska, Szkoły mieszane (Koedukacja) [Mixed-Gender Schools (Coeducation)], (1st ed.) Kraków (1906) [Google Scholar]
 24. T. Męczkowska, Nauczanie wspólne [Joint Education] [in:] “Encykopedia wychowawcza”, vol. VII, Warsaw (1909) [Google Scholar]
 25. T. Męczkowska, Szkoły mieszane. Koedukacja [Mixed-Gender Schools. Coeducation], (2nd ed.) Kraków (1920) [Google Scholar]
 26. T. Męczkowska, Zagadnienia koedukacji w teorii i praktyce [Problems of Coeducation. Theory and Practice], “Zrąb”, vol. 1, 46–676 (1933) [Google Scholar]
 27. J. Miąso, Kształcenie dziewcząt w Drugiej Rzeczypospolitej [Education of Girls in the Secoond Polish Republic] [in:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, vol. II, part 2, Warszawa (1992) [Google Scholar]
 28. I. Moszczeńska, Reformy w wychowaniu moralnym [Reforms in Moral Upbringing], Warszawa (1903). [Google Scholar]
 29. S. Mus, W sprawie koedukacji [On Coeducation], “Przegląd Pedagogiczny”, 13–16 (1904) [Google Scholar]
 30. J. Niemiec, Szkoły średnie nowego typu nowego typu [Secondary Schools of the New Type], Nowy Targ (1912) [Google Scholar]
 31. J. Niklewska, Prywatne szkoły średnie w Warszawie 1905-1915 [Public Secondary Schools in Warsaw 1905-1915], Warsaw (1987) [Google Scholar]
 32. K. Ostachiewiczowa, Nowe dążenia w wychowaniu. Wiek XIX i XX [New Goals in Education. 19th and 20th Century], Wilno (1914) [Google Scholar]
 33. M. Perrot, Moja historia kobiet [My History of Women], Warsaw (2009) [Google Scholar]
 34. Pius XI pope, Divini illius magistri, Warszawa (1999). [Google Scholar]
 35. E. Prądzyński, O prawach kobiet [On Women’s Rights], Warsaw. (1873) [Google Scholar]
 36. M. Ramułtowa, Próby polskiej szkoły nowego typu [Attempts of the Polish School of the New Type], Kraków (1912) [Google Scholar]
 37. Z. Ruta, Prywatne szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Krakowie i województwie krakowskim w latach 1932-1939 [Private Academic Secondary Schools in the city of Kraków and Kraków province in 1932-1939], Kraków (1990) [Google Scholar]
 38. O. Rutkowska, Nieedukacyjna koedukacja [Non-educational Coeducation], “Magazyn Familia”, 1, (2008) [Google Scholar]
 39. A. Samsel, Koedukacja w szkołach średnich w Polsce i na świecie w latach 1918- 1939 – świadomy wybór czy zło konieczne [Coeducation in Secondary Schools in Poland and in the World in the Years 1918-1939. A Conscious Choice or Necessary Evil], “Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 3-4, 79–87 (2004) [Google Scholar]
 40. Stan liczebny szkolnictwa średniego ogólnokształcącego oraz zakładów kształcenia nauczycieli w Okręgu 1937 [Head Count of Acadmeic Secondary Schools and Teacher Training Institutions in the District 1937] “Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Krakowskiego”, 11, (1937) [Google Scholar]
 41. Statystyka szkolnictwa 1937/38 [Statistics of the Educational System 1937/38], Warsaw (1939) [Google Scholar]
 42. A. Szczepański, Szkoła i wychowanie w Polsce. Przegląd historyczny od najdawniejszych do najnowszych czasów [School and Education in Poland. A Historical Outline from the Earliest Times until the Contemporary], Poznań (1873) [Google Scholar]
 43. A. Szycówna, Sprawa koedukacji w świetle psychologii dziecięcej [The Problem of Coeducation in the Light of Child Psychology], “Nowe Słowo” 9, 193–199 (1903) [Google Scholar]
 44. K. Święcicka, Upadek Tomka Sawyera [The Fall of Tom Sawyer], “Kobieta” an insert for “Newsweek” magazine no 18 (2009) [Google Scholar]
 45. A. Świętochowski, a series of articles Nowe drogi [New Ways] in “Przegląd Pedagogiczny” 1874 [in:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, ed. S. Wołoszyn, , vol. II. Kielce (1997). [Google Scholar]
 46. B. Trzaskowski, Różnice w duchowym usposobieniu młodzieży szkolnej męskiej a żeńskiej [Differences in the Spiritual Nature of Male and Female Schoolchildren], “Muzeum” (1904) [Google Scholar]
 47. III Międzynarodowy Kongres Edukacji Zróżnicowanej, , ed. Maria Skibińska, Warszawa (2011) [Google Scholar]
 48. Ustawa 1920 [Act on Academic Schools of 1920], http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19200720494. [Google Scholar]
 49. S. Walasek, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące na ziemiach polskich w latach 1914-1923 [Secondary Academic Education in Polish Territories in the Years 1914- 1923], Acta Universitatis Wratislaviensis No 1843. Prace Pedagogiczne CXII, Wrocław (1996) [Google Scholar]
 50. Wspólne wychowanie chłopaków i dziewcząt [Joint Education of Boys and Girls]. Rektor K.E. Palmgren. “Szkoła Przyszłości”, 9-12, 9–16, (1906) [Google Scholar]
 51. Wykaz państwowych i prywatnych szkół średnich ogólnokształcących, zakładów kształcenia nauczycieli oraz kursów dokształcających 1938. [List of State-Run and Public Secondary Academic Schools, Teacher Training Colleges, and Skills Improvement Courses 1938]. “Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Krakowskiego” no 8 (1938) [Google Scholar]
 52. http://www.wprost.pl/ar/44158/Szkolny-apartheid/ [Google Scholar]
 53. www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,3294474.html [Google Scholar]
 54. www.misjarodzinna.pl/New/Edukacja_zroznicowana.pdf [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.