Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 104, 2021
Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021)
Article Number 01002
Number of page(s) 12
Section History of Learning and Education
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/202110401002
Published online 04 May 2021
 1. Ministry of Education and Science of Ukraine, Inclusive learning, https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya [Google Scholar]
 2. Convention on the rights of persons with disabilities (2008), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 [Google Scholar]
 3. Law of Ukraine “on the fundamentals of social protection of persons with disabilities in ukraine” (1991), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text [Google Scholar]
 4. V. Bondar, V. Zolotoverkh, Defektolohia 1, 2 (2004) [Google Scholar]
 5. V. Hladush, Collection of scientific works of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University: Socio-pedagogical series 19, 59 (2006) [Google Scholar]
 6. M. Suprun, Korektsiine navchannia uchniv dopomizhnykh zakladiv osvity: vytoky, stanovlennia ta rozvytok (druha polovyna XIX - persha polovyna XX st.) (Correctional education of students of auxiliary educational institutions: origins, formation and development (second half of the XIX -first half of the XX century)) (Vydavets Palyvoda A.V., Kyiv, 2005) [Google Scholar]
 7. O. Taranchenko, Defektolohia 3, 47 (2006) [Google Scholar]
 8. I. Kravchenko, Pedagogical sciences: Theory, history, innovative technologies 1, 364 (2016) [Google Scholar]
 9. M. Yarmachenko, Istoriia surdopedahohiky (History of deaf pedagogy) (Vyshcha shkola, Kyiv, 1975) [Google Scholar]
 10. N.P. Dichek, in Osvitni reformy: misiia, diisnist, refleksiia (Educational reforms: Mission, reality, reflection), edited by V. Kremin, T. Levovytskyi, V. Ohneviu'k, S. Sysoieva (EDELVEIS, Kyiv, 2013), pp. 429–454 [Google Scholar]
 11. N.P. Dichek, Osoblyva dytyna: navchannia i vykho-vannia 2, 62 (2014) [Google Scholar]
 12. N.P. Dichek, Osoblyva dytyna: navchannia i vykho-vannia 3, 47 (2017) [Google Scholar]
 13. O.V. Sukhomlynska, N.P. Dichek, L.D. Berezivska, N. M. Hupan, L.V. Pyrozhenko, in Narysy z istorii rozvytku dyferentsiiovanoho pidkhodu do orhanizat-sii navchannia v ukrainskii shkoli (kinets 30-kh - 80-ti rr. XX st.) (Essays on the history of the development of a differentiated approach to the organization of education in the Ukrainian school (late 30's - 80's of the twentieth century)), edited by N.P. Dichek (Peda-hohichna dumka, Kyiv, 2017), p. 768 [Google Scholar]
 14. N.P. Dichek, Education: Modern Discourses 1 (2018) [Google Scholar]
 15. V.A. Lukianova, Ph.D. thesis, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv (2002) [Google Scholar]
 16. O.I. Popiv, Shliakh osvity 8-9, 129 (1929) [Google Scholar]
 17. O.I. Popiv, in Malovidomi pershodzherela ukrainskoi pedahohiky (druhoi polovyny XIX -XX st.) (Little-known primary sources of Ukrainian pedagogy (second half of the XIX-XX centuries)) (Naukovyi svit, Kyiv, 2003), pp. 237–240 [Google Scholar]
 18. Kodeks zakonov o narodnom prosveshchenyy USSR (Code of laws on public education of the Ukrainian SSR) (Izdanie Narodnoho komissariata prosveshcheniia USSR, Kharkov, 1922) [Google Scholar]
 19. A. Treityak, Inclusive education in ukraine: Statistics (2017), http://rcpio.ippo.kubg.edu.ua/?p=2953 [Google Scholar]
 20. Inclusive resource center (2020), https://ircenter.gov.ua/ [Google Scholar]
 21. O. plan for 1925-1926, in Zahalne navchannia v USRR: zakonodavchi ta instruktyvni materialy (General education in the USSR: Legislative and instructional materials) (DVU, Kharkiv, 1926), Vol. 1, pp. 34–48 [Google Scholar]
 22. L.O. Kondratenko, Psykholohiia pervynnoi shkilnoi neuspishnosti (Psychology of primary school failure) (Desna Polihraf, Chernihiv, 2017) [Google Scholar]
 23. V.O. Sukhomlynskyi, in Oberezhno: dytyna! V. O. Sukhomlynskyi pro vazhkykh ditei (Safely: Child! VO.Sukhomlinsky about important children) (Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka, Luhansk, 2008), pp. 240–263 [Google Scholar]
 24. Y.Z. Hilbukh, Radianska shkola 11, 29 (1989) [Google Scholar]
 25. Y.P. Vereshchak, Praktychna psykholohiia i sotsialna robota 7, 73 (2013) [Google Scholar]
 26. Y.Z. Hilbukh, Rozumovo obdarovana dytyna: Psykholohiia, diahnostyka, pedahohika (Mentally gifted child: Psychology, diagnosis, pedagogy) (Vipol, Kyiv, 1993) [Google Scholar]
 27. Y.Z. Hilbukh, Nauchnyi otchet za 1983 hod po teme: Psikholohicheskie osobennosti individual-izatsyi uchebno-vospitatelnoho protsessa v klassakh vyravnivania (scientific report for 1983 on the topic: Psychological features of the individualization of the educational process in leveling classes) (1983) [Google Scholar]
 28. Yu.Z. Hilbukh, Psikholoho-pedahohicheskiie osnovy individualnoho podkhoda k slabopodhotovlennym uchenikam (Psychological and pedagogical foundations of an individual approach to poorly prepared students) (Radianska shkola, Kyiv, 1985) [Google Scholar]
 29. Y. Hilbukh, L. Kondratenko, S. Korobko, Narodnoe obrazovaniie 4, 15 (1991) [Google Scholar]
 30. Y. Hilbukh, S. Korobko, Psykholoho-pedahohichni osnovy dyferentsiatsii navchannia v pochatkovii lantsi zahalnoosvitnoi shkoly (Psychological and pedagogical bases of differentiation of education in the primary level of secondary school) (Kyiv, 1990) [Google Scholar]
 31. Y. Hilbukh, L. Kondratenko, S. Korobko, Narodnoe obrazovaniie 4, 15 (1991) [Google Scholar]
 32. Y. Hilbukh, Differentsyatsyia v nachalnom zvene (Initial differentiation), 4th edn. (Radianska shkola, Kyiv, 1994) [Google Scholar]
 33. Y. Hilbukh, Temperament i piznavalni zdibnosti shkoliara: psykholohiia, diahnostyka, pedahohika (Temperament and cognitive abilities of the student: Psychology, diagnostics, pedagogy) (Institute of Psychology, Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 1993) [Google Scholar]
 34. Y. Hilbukh, Yak uchytysia i pratsiuvaty efektyvno. NOP dlia uchniv himnazii litseiv (How to learn and work effectively. Scientific management for high school students) (Vipol, Kyiv, 1993) [Google Scholar]
 35. M. Makarova, Pedahohicheskii vestnik Pridnestrovia 2, 7 (1998) [Google Scholar]
 36. L.N. Manylova, Pedahohicheskii vestnik Pridnestro-via 2, 31 (1998) [Google Scholar]
 37. Zvit pro ndr laboratorii shkilnoi psykhodiahnostyky ndi psykholohii ukrainy za 1991 rik (report on the research of the laboratory of school psychodiagnostics of the research institute of psychology of ukraine for 1991) (1998) [Google Scholar]
 38. H. Ball, Psykholohichni aspekty humanizatsii osvity (Psychological aspects of humanization of education) (Kyiv-Rivne, 1996) [Google Scholar]
 39. Yu.Z. Hilbukh and O.V. Kyrychuk, Shkilnyi klas: yak piznavaty i vykhovuvaty yoho dushu (School class: How to know and educate his soul) (NPTs Perspek-tyva, Kyiv, 1996) [Google Scholar]
 40. A. Furman, Psykhodiahnostyka intelektu v systemi dyferentsiatsii navchannia (Psychodiagnostics of intelligence in the system of learning differentiation) (Osvita, Kyiv, 1993) [Google Scholar]
 41. Y. Hilbukh, Radianska shkola 1, 12 (1988) [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.