Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 104, 2021
Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021)
Article Number 03010
Number of page(s) 12
Section Learning Methodology
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403010
Published online 04 May 2021
 1. V. Semykolenov, Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Filosofiia. 663-664, 88 (2013) [Google Scholar]
 2. O.M. Tseliakova, Humanitarnyi visnyk ZDIA 62, 50 (2015) [Google Scholar]
 3. M. Alyohin, Nova paradyhma. 132, 153 (2017) [Google Scholar]
 4. D. S. Van, Ph.D. thesis, V. N. Karazin Kharkiv National University (2016) [Google Scholar]
 5. L. Kulikov, in Obschestvo i politika (Society and politics), edited by V.Y. Bolshakov (Yzd-vo S.-Peterburhskoho un-ta, Sankt-Peterburh, 2000), pp. 476-510 [Google Scholar]
 6. R. Shamionov, Psihologiya sotsialnogo povedeniya lichnosti (Psychology of a personality’s social behavior) (Nauka, Saratov, 2009) [Google Scholar]
 7. I.M. Trubavina, in Hibrydna viina na Skhodi Ukrainy v mizhdystsyplinarnomu vymiri: vytoky, realii, perspektyvy reintehratsii (Hybrid war in eastern Ukraine in an interdisciplinary dimension: origins, realities, prospects for reintegration), edited by O.K. V.S. Kurylo, S.V. Savchenko (DZ “LNU imeni Tarasa Shevchenka”, Starobilsk, Starobilsk), pp. 320-342 [Google Scholar]
 8. V. Krutiy, Ph.D. thesis, Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy (2018) [Google Scholar]
 9. A. Lun’ova, Osvita ditei z okupovanykh terytorii: reintehratsiia, yaka nabuvaie zmistu (Educating children from the occupied territories: reintegration that makes sense) (2020), https://zmina.info/columns/osvita-ditej-z-okupovanyh-terytori-/ reintegracziya-yaka-nabuvaye-zmistu/ [Google Scholar]
 10. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” shchodo osoblyvostei vstupu do zakladiv vyshchoi osvity osib z tymchasovo okupo-vanykh terytorii Avtonomnoi Respubliky Krym ta mista Sevastopolia, Donetskoi ta Luhanskoi oblastei (On introduction of changes to the Law of Ukraine “On Higher Education” as to peculiarities of enrollment of individuals from temporally occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sebastopol, Donetsk and Luhansk areas to higher education institutions) Verkhovna Rada of Ukraine, Zakon Ukrainy 744-ix, 03.07.2020 (18 Aug 2020), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 744-20#Text [Google Scholar]
 11. 1600 vstupnykiv z Donbasu ta 265-z Krymu tsohorich vstupyly do ukrainskykh vyshiv za sproshchenoiu protseduroiu,-tse naibilshyi pokaznyk za ostanni 4 roky. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy (1600 applicants from Donbas and 265 from Crimea have entered this year to Ukrainian higher education institutions by simplified procedure, which is the biggest indicator in the last 4 years). (Ministry of Education and Science of Ukraine, 2019) (25 Aug 2020), http://surl.li/nire [Google Scholar]
 12. Za 3 roky kilkist vstupnykiv z okupovanykh tery-torii cherez osvitni tsentry “Krym-Ukraina” i “Donbas-Ukraina” zrosla maizhe vd-vichi. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy (in the past 3 years the number of applicants from the occupied territories through the “Crimea-Ukraine” and “Donbas-Ukraine” education centers has increased nearly twofold). (Ministry of Education and Science of Ukraine, 2018) (26 Aug 2020), http://surl.li/nira [Google Scholar]
 13. S. Horbatiuk, Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy1, 229 (2009) [Google Scholar]
 14. V. Gil-Rivas, E. Holman, R. Silver, Appl. Developmental Sci 8, 130 (2004) [Google Scholar]
 15. R.P. Kilmer, V. Gil-Rivas, S.J. Hardy, in Supporting and educating traumatized students: A guide for school-based professionals, edited by R.H. E. Rossen (Oxford University Press, 2013), pp. 229250 [Google Scholar]
 16. G. Kerestes, International J. of Behavioral Development 30, 227-239 (2006) [Google Scholar]
 17. L.B. Saupe, K. GbBmann, C. Catani, F. Neuner, Front. Psychol. (2019) [Google Scholar]
 18. R. Seginer, International J. of Behavioral Development pp. 272-282 (2008) [Google Scholar]
 19. L. Stark, M. Wessells, D. King, D. Lamin, S. Lilley, A grounded approach to the definition of populationbased, child protection and wellbeing outcome areas (Interagency Learning Initiative on CommunityBased Child Protection Mechanisms and Child Protection Systems, London, 2012) [Google Scholar]
 20. A. Honwana, IDS Bulletin 40, 63 (2009) [Google Scholar]
 21. A. Bryden, V. Scherrer, eds., Disarmament, demobilization, and reintegration and security sector reform: Insights from Un experience in Afghanistan, Burundi, and Central African Republic (Lit Verlag, Berlin, 2012) [Google Scholar]
 22. A. Giustozzi, ed., Post-conflict disarmament, demobilization, and reintegration: Bringing state-building back in (Ashgate Publishing, Surrey, UK, 2012) [Google Scholar]
 23. M. Humphreys, J. Weinstein, J. of Conflict Resolution 51, 531 (2007) [Google Scholar]
 24. D.A. Matyuhin, Visnyk NTUU “KPI”. Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo. 3/4, 88 (2016) [Google Scholar]
 25. S.V. Savchenko, Education and Pedagogical Sciences 168, 5 (2018) [Google Scholar]
 26. N.O. Kurylo, Visnyk Luhan. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka. Ped. nauky 329, 16-25 (2019) [Google Scholar]
 27. Intensyfikatsiia vplyvu vchyteliv luhanskoi oblasti na protsesy prymyrennia i vstanovlennia myru. Rezultaty 1 etapu sotsiolohichnoho doslidzhennia (Intensification of influence of teachers of Luhansk region on the processes of reconciliation and peacebuilding. Results of the 1st stage of the social research)) (2020), http://luteachrp.luguniv. edu.ua/?p=408 [Google Scholar]
 28. I.M. Trubavina, Visnyk Luhan. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka. Ped. nauky 137, 115 (2018) [Google Scholar]
 29. O. Karaman, in Innovatsii pedahohichnoi osvity v umovakh vyklykiv sohodennia (Innovations of pedagogical education in the conditions of today’s challenges), edited by S.Y. Kharchenko (Derzh. zakl. “Luhan. nats. un-t imeni Tarasa Shevchenka”, 2019), pp. 156-178 [Google Scholar]
 30. O.L. Karaman, Y.I. Yurkiv, Visnyk Luhan. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka. Ped. nauky 324, 14 (2019) [Google Scholar]
 31. Propozytsii do polityky shchodo vrehuliuvannia kon-fliktu na tymchasovo nepidkontrolnykh terytoriiakh na skhodi Ukrainy (Proposals to the policies of concerning solving the conflict on temporally uncontrolled territories in the east of Ukraine) (2017), https://bit.ly/3csPb4C [Google Scholar]
 32. D.Y. Raygorodskiy, Prakticheskaya psihodiagnos-tika. Metodiki i testyi (Practical psychodiagnostics. Methodologies and tests) (Izdatelskiy Dom “BAHRAH-M, Samara, 2001) [Google Scholar]
 33. N. Panina, in LifeLine i drugie novyie metodyi psi-hologii zhiznennogo puti (LifeLine and other new methods of life path psychology) (Progress-Kultura”, Moskva), p. 107-114 [Google Scholar]
 34. S.D. Maksymenko, Zahalna psykholohiia (General Psychology) (Nova Knyha, Vinnytsia, 2004) [Google Scholar]
 35. T.G. Yermakova, Grani 20, 89 (2017) [CrossRef] [Google Scholar]
 36. T.E. Petrova, Sotsyolohyia studenchestva v Rossyy. Etapyi y zakonomernosty stanovlenyia (Students’ sociology in Russia. The stages and regularities information) (Belveder, Sankt-Peterburg, 2000) [Google Scholar]
 37. Y. Krupets, Sotsiolog. Issledovaniya 4, 106 (2003) [Google Scholar]
 38. O. Shapran, Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy 2, 289 (2003) [Google Scholar]
 39. Kafedra sotsialnoi pedahohiky. Luhanskyi nat-sionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka (he Departmentt of social pedagogy. Luhansk Taras Shevchenko National University) (2020), http://luguniv.edu.ua/?page_id= 16387. [Google Scholar]
 40. Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Sohodennia (The Luhansk Taras Shevchenko National University. Present-day) (2020), http://luguniv.edu.ua/ ?page_id=31 [Google Scholar]
 41. Stratehiia rozvytku Derzhavnoho zakladu “Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka 2019-2025 roky” (The Strategy of development of Luhansk Taras Shevchenko National University state institution for 2019-2025), https: //bit.ly/3vffvrD [Google Scholar]
 42. Zvit rektora Savchenko. Serhiia Viktorovycha na spilnomu zasidanni vchenoi rady ta konfer-entsii trudovoho kolektyvu Derzhavnoho zak-ladu “Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka” za period z sichnia 2019 roku po sichen 2020 roku : informatsiini materialy (The Account of Rector Savchenko Serhiy Victorovych at the joint meeting of the Scientific Council and the collective of Luhansk Taras Shevchenko National University state institution for the period between jan 2019 and jan 2020: information materials) (2020), https://bit.ly/3etCM3j [Google Scholar]
 43. I. Halyan, Naukovyi visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho. Psykholohichni nauky 16, 27 (2016) [Google Scholar]
 44. Y. Balashov, E.M. Balashov, Nauk. zapysky Nats. un-tu “Ostrozka akademiia”. Psykhol. i ped. 30, 8 (2014) [Google Scholar]
 45. A. Kuznetsov, Bolshoy tolkovyiy slovar russkogo yazyika (The large explanatory dictionary of Russian language) (Norint, Sankt-Peterburg, 1998) [Google Scholar]
 46. Rekomendatsi i Reintegratsiya naseleniya, postra-davshego ot konflikta na donbasse i vosstanovlenie spravedlivogo mira: tekuschee sostoyanie i priorite-tyi na buduschee (Recommendations on reintegrating the population who suffered from the conflict at Donbas and restoration of the just peace: current state of affairs and future priorities) (2019), https: //bit.ly/3etCM3j [Google Scholar]
 47. V. Lupatsiy, O. Saakyan, Y. Tyschenko, Pozytsiinyi dokument shchodo instytutsiinoho zabezpechennia polityky bezpechnoi reintehratsii na Skhodi Ukrainy (Position Document concerning institutional securing of safe reintegration policies in the east of Ukraine) (FOP “Kharchenko V.O.”, Kyiv, 2020) [Google Scholar]
 48. Konventsiia pro prava dytyny (The Convention on Children's Rights) (1989), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_ 021#Text [Google Scholar]
 49. Rukovodyaschie ukazaniya po reintegratsii detey (guidelines on children's reintegration) (2016), https://bit.ly/3qDG6en [Google Scholar]
 50. K. Levchenko, V. Panok, I. Trubavina, Sotsialno-pedahohichna ta psykholohichna dopomoha simiam z ditmy v period viiskovoho konfliktu (Socio-pedagogic and psychological assistance to families with children during the military conflict) (Ahentstvo “Ukraina”, Kyiv, 2015) [Google Scholar]
 51. I.O. Lepekha, M.P. Khomenko, O.V. Nevmerzhyt-skyi, Vykhovna robota u vyshchykh navchalnykh zak-ladakh. Z dosvidu vykladachiv ahrarnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv (Upbringing work at higher education institutions. Experience of agrarian higher education teachers) (Ahroosvita, Kyiv, 2015) [Google Scholar]
 52. V.S. Tserklevych, Y.M. Kyryliuk, Na dopomohu kuratoru akademichnoi hrupy (In assistance to an academic group curator) (KhKTEI, Khmelnytskyi, 2015) [Google Scholar]
 53. L. Yaroshchuk, Teoriia i metodyka vykhovannia (Theory and methodology of education) (Berdiansk, 2019) [Google Scholar]
 54. I. Trubavina, Metodychni rekomendatsii do orh-anizatsii provedennia informatsiino-roziasniuvalnoi sotsialnoi roboty dlia vnutrishno peremishenykh osib (Methodology recommendations concerning organizing of information-and-explanatory social work for internally displaced persons) (Berdiansk, 2017) [Google Scholar]
 55. Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Obmin dosvidom (Luhansk Taras Shevchenko National University. Experience exchange) (2019), http://luguniv.edu.ua/?p= 47107 [Google Scholar]
 56. Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Profspilkova orhanizatsiia studentiv (Luhansk Taras Shevchenko National University. Students' trade union organization) (2020), http: //luguniv.edu.ua/?page_id=37 [Google Scholar]
 57. Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Studentska sotsialna sluzhba (Luhansk Taras Shevchenko National University. Students' social service) (2020), http://luguniv.edu.ua/ ?page_id=4549 [Google Scholar]
 58. Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Vstup za prohramoiu “Donbas-Ukraina” ta “Krym-Ukraina” dlia abituriien-tiv zi skhodu Ukrainy ta Krymu (Luhansk Taras Shevchenko National University. Enrolment by the “Donbas-Ukraine” and “Crimea-Ukraine” programs for applicants from the east of Ukraine and Crimea) (2020), http://luguniv.edu.ua/ ?page_id=41962 [Google Scholar]
 59. Osvitno-prosvitnytska prohrama natsionalno-patriotychnoho vykhovannia studentskoi molodi Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Training-and-education program of national upbringing of student youth at Luhansk Taras Shevchenko National University) (2015), https://bit.ly/3ew4BrC [Google Scholar]
 60. Y. Zavgorodnya, Visnyk Luhan. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka. Ped. nauky 306, 70 (2017) [Google Scholar]
 61. Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. vidkryttia navchalnoho korpusu ta hur-tozhytku (Luhansk Taras Shevchenko National University. the opening of the lecture building and students' hostel) (2019), http://luguniv.edu.ua/?p=41605 [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.