Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 104, 2021
Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021)
Article Number 03011
Number of page(s) 9
Section Learning Methodology
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403011
Published online 04 May 2021
 1. Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy (National doctrine of education development of Ukraine) (2002), http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 [Google Scholar]
 2. Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukrainy na period do 2021 roku (National strategy for the development of education in Ukraine until 2021) (2013), http://www.president.gov.ua/ documents/15828.html [Google Scholar]
 3. Law of Ukraine On Higher Education (2014), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18 [Google Scholar]
 4. L. Anfalova, E. Kalugina, Scientific Review. Pedagogical Sciences p. 50-51 (2015) [Google Scholar]
 5. J. Greene, B. Burleson, Handbook of Communication and Social Interaction Skill (Lawrence Erlbaum Associates, 2003) [Google Scholar]
 6. S. Vdovina, A. Tsvetkova, The concept pp. 1-6 (2013) [Google Scholar]
 7. O. Kovalova, Psykholohichni osoblyvosti rozvytku sotsialno-komunikatyvnoi kompetentnosti vchyteliv (Psychological features of the development of social and communicative competence of teachers) (2018) [Google Scholar]
 8. N. Levus, Scientific studies in social and political psychology p. 180-189 (2011) [Google Scholar]
 9. C. Hart, L. Newell, S. Olsen, Parenting skills and social-communicative competence in childhood (2003), https://scholarsarchive.byu.edu/facpub/4133 [Google Scholar]
 10. V. Pomyluiko, Psycholinguistics p. 175-186 (2017) [Google Scholar]
 11. E. Popova, I. Belonovskaia, Teoria i praktika razvitiia sotsialno-kommunikativnoi kompetentnosti sotrudnikov politsii v usloviiakh srednego profession-alnogo obrazovaniia (Theory and practice of the development of social and communicative competence of police officers in the context of secondary vocational education) (Universitet, Orenburg, 2015) [Google Scholar]
 12. O. Tymofieieva, Zbirnyk naukovykh prats . Pedaho-hichni nauky pp. 152-157 (2016) [Google Scholar]
 13. T. Tomenko, Formirovanie sotsialno-kommunikativnoi kompetentnosti v professionalnoi podhotovke studentov meditsinskoho kolledzha (Formation of social and communicative competence in the professional training of medical college students) (2006) [Google Scholar]
 14. Y. Fruktova, Pedagogical process: theory and practice p. 184-194(2013) [Google Scholar]
 15. E. Shumilova, Formirovanie sotsialno-komunikativnoi kompetentnosta budushchikh pedagogov professionalnogo obucheniia v sisteme vysshego obrazovaniia (Formation of social and communicative competence of future teachers of vocational training in the higher education system) (2011) [Google Scholar]
 16. G. Gedviliene, S. Gerviene, A. Pasvenskiene, S. Ziziene, European Scientific Journal (2014) [Google Scholar]
 17. H. Han, K. Kemple, Early Childhood Education Journal 34, 241-246 (2006) [Google Scholar]
 18. T. Tiulpa, Young scientist p. 142-145 (2020) [Google Scholar]
 19. D. Hubarieva, Bulletin of Alfred Nobel University. Pedagogy and psychology. Pedagogical sciences p. 27-32 (2020) [Google Scholar]
 20. M. Matishak, Educational space of Ukraine p. 110-115(2015) [Google Scholar]
 21. S. Saleh, University Bulletin pp. 101-110 (2013) [Google Scholar]
 22. L. Tarvin, Communicative competence: Its definition, connection to teaching, and relationship with interactional competence (2014), 10.13140/RG.2. 1.3214.2807 [Google Scholar]
 23. N. Yuriichuk, Bulletin of the Taras Shevchenko National University 'Chernihiv Collegium' pp. 224-228 (2019) [Google Scholar]
 24. R. Tsokur, Formuvannia potentsialu profesiinoho samorozvytku v maibutnikh vykladachiv vyshchoi shkoly u protsesi mahisterskoi pidhotovky (Formation of potential of professional self-development at future teachers of higher school in the course of master's preparation) (2004) [Google Scholar]
 25. S. Vitvytska, Teoretychni i metodychni zasady peda-hohichnoi pidhotovky mahistriv v umovakh stu-penevoi osvity (Theoretical and methodical bases of pedagogical preparation of masters in the conditions of degree education) [Google Scholar]
 26. C. Rapanta, L. Botturi, P. Goodyear, L. Guardia, M. Koole, Postdigital Science and Education 2, 923-945 (2020) [Google Scholar]
 27. Y. Sorokopud, Razvitie sistemy podgotovki prepoda-vatelei vysshei shkoly (Development of the system of training teachers of higher education) (2012) [Google Scholar]
 28. O. Momot, Pidhotovka maibutnikh vykladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv do pedahohichnoi diialnosti v umovakh mahistratury (Preparation of future teachers of higher educational institutions for pedagogical activity in the conditions of a magistracy) (2016) [Google Scholar]
 29. K. Vlasenko, O. Chumak, I. Sitak, I. Lovianova, O. Kondratyeva, Universal Journal of Educational Research 7, 1892 (2019) [Google Scholar]
 30. S. Chorna, Formuvannia pedahohichnoi kultury maibutnoho vykladacha vyshchoi shkoly v umovakh mahistratury (Formation of pedagogical culture of the future teacher of higher school in the conditions of a magistracy) (2008) [Google Scholar]
 31. N. Mazur, Formuvannia profesionalizmu maibut-noho vykladacha pedahohiky u protsesi profesiinoi pidhotovky (Formation of professionalism of the future teacher of pedagogy in the process of professional training) (2010) [Google Scholar]
 32. N. Duta, T. Rafaila, Procedia-Social and Behavioral Sciences 128, 522-526 (2014) [Google Scholar]
 33. E. Priamikova, Sociological research p. 126-132 (2009) [Google Scholar]
 34. N. Volkova, Interaktyvni tekhnolohii navchannia u vyschii shkoli (Interactive learning technologies in high school) (Alfred Nobel University, Dnipro, 2018) [Google Scholar]
 35. V.F. Zhyvodor, I.I. Havrylenko, T.V. Hrebenyk, S.S. Dieniezhnikov, O.A. Zabolotna, Teoretychni ta metodychni zasady mahisterskoi pidhotovky vyk-ladacha vyshchoi shkoly (Theoretical and methodical bases of master's preparation of the teacher of higher school) (Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Sumy, 2014) [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.