Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 142, 2022
3rd International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2022)
Article Number 03004
Number of page(s) 8
Section Learning Methodology
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/202214203004
Published online 07 July 2022
 1. B.M. Danylyshyn, S.I. Dorohuntsov, E.M. Libanova, V.Y. Shevchuk, Ukraina: problemy staloho rozvytku (Naukova dopovid) (RVPS Ukrainy, NAN Ukrainy, Kyiv, 2001) [Google Scholar]
 2. A.V. Stepanyuk, Formuvannia tsilisnykh znan shkoliariv pro zhyvu pryrodu (Formation of holistic knowledge of schoolchildren about wildlife), 2nd edn. (Vektor, Ternopil, 2012) [Google Scholar]
 3. V.V. Hrubinko, Biosotsialna evoliutsiia liudyny, seredovyshche i stalyi rozvytok (Biosocial evolution of man, the environment and sustainable development) (TNPU, Ternopil, 2015) [Google Scholar]
 4. Pro zatverdzhennya Kontseptsiyi rozvytku pedahohichnoyi osvity (On the approval of the Concept of development of pedagogical education) (2018), https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5b7/bb2/dcc/5b7bb2dcc424a809787929.pdf [Google Scholar]
 5. Pro zatverdzhennya profesiynoho standartu za profesiyamy “Vchytel’ pochatkovykh klasiv zakladu zahal’noyi seredn’oyi osvity”, “Vchytel’ zakladu zahal’noyi seredn’oyi osvity”, “Vchytel’ z pochatkovoyi osvity (z dyplomom molodshoho spetsialista)” (2020), https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text [Google Scholar]
 6. Derzhavnyy standart bazovoyi i povnoyi zahal’noyi seredn’oyi osvity (State standard of basic and complete general secondary education) (2011), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text [Google Scholar]
 7. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (2015), https://sdgs.un.org/2030agenda [Google Scholar]
 8. Stratehiya staloho rozvytku “Ukrayina – 2020” (Strategy of sustainable development “Ukraine – 2020”) (2015), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text [Google Scholar]
 9. G.D. Boca, S. Saraçlı, Sustainability 11, 1553 (2019), https://doi.org/10.3390/su11061553 [CrossRef] [Google Scholar]
 10. V.F. Bak, M.I. Danyuk, S.A. V., Vysvitlennya tendentsiyi intehratsiyi pryrodnychoyi nauky ta etyky v zmisti biolohichnoyi osvity starshoklasnykiv (Representation of the tendency of integration of natural sciences and ethics in the content of biological education of high school students) (Vektor, Ternopil, 2015) [Google Scholar]
 11. C.A. Wei, M. Brown, M. Wagner, Case Studies in the Environment 2, 1 (2018), https://doi.org/10.1525/cse.2018.001065 [CrossRef] [Google Scholar]
 12. J. Orozco-Messana, E. de la Poza-Plaza, R. Calabuig-Moreno, Sustainability 12, 1143 (2020), https://doi.org/10.3390/su12031143 [CrossRef] [Google Scholar]
 13. L. Benton-Short, K.A. Merrigan, Journal of Environmental Studies and Sciences 6, 387 (2016), https://doi.org/10.1007/s13412-015-0341-x [CrossRef] [Google Scholar]
 14. F. Findler, N. Schönherr, R. Lozano, D. Reider, A. Martinuzzi, International Journal of Sustainability in Higher Education 20, 23 (2019), https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2017-0114 [CrossRef] [Google Scholar]
 15. G. Caniglia, B. John, L. Bellina, D.J. Lang, A. Wiek, S. Cohmer, M.D. Laubichler, Journal of Cleaner Production 171, 368 (2018), https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.207 [CrossRef] [Google Scholar]
 16. S. Ghorbani, S.E.M. Jafari, F. Sharifian, Journal of Teacher Education for Sustainability 20, 20 (2018), https://doi.org/10.2478/jtes-2018-0002 [CrossRef] [Google Scholar]
 17. A. Sadovenko, L. Maslovska, V. Sereda, T. Tymochko, Stalyi rozvytok suspilstva (Sustainable development of society), 2nd edn. (Naukova dumka, Kyiv, 2011), http://msdp.undp.org.ua/data/publications/rozvytok_suspilstva_undp.pdf [Google Scholar]
 18. I.P. Bondaruk, H.Y. Zhyrska, M.V. Zinkevych, V.S. Kudin, I.H. Mirninko, I.M. Oliynyk, I.I. Osadchenko, I.O. Sichko, A.V. Stepanyuk, in Educational and methodical materials for teachers of higher pedagogical educational institutions and the system of postgraduate pedagogical education: Manual, edited by O.I. Pometun (Pedahohichna dumka, Kyiv, 2015), pp. 64–85, https://cutt.ly/NAUzWk7 [Google Scholar]
 19. V. Pidlisniuk, I. Rudyk, V. Kyrylenko, I. Vyshenska, O. Maslyukivska, Sustainable development of society: the role of education (Kovalchuk, Kyiv, 2005), http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/142 [Google Scholar]
 20. V. Kremen, Ridna shkola pp. 3–6 (2010), http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_6_3 [Google Scholar]
 21. A. Stepanyuk, T. Olendr, Pedagogy: Bulgarian Journal of Educational Research and Practice 91, 1319 (2019), http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14353 [Google Scholar]
 22. H.Y. Zhyrska, Naukovi zapysky [Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka]. Seriia: Pedahohika pp. 74–81 (2014), http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ ped_2014_2_15 [Google Scholar]
 23. H. Biletska, N. Mironova, O. Yefremova, L. Barna, I. Bloshchynskyi, International Journal of Innovative Research and Scientific Studies 4, 229–237 (2021), https://doi.org/10.53894/ijirss.v4i4.200 [CrossRef] [Google Scholar]
 24. M. Bilianska, O. Yaroshenko, Problems of Education in the 21st Century 78, 907 (2020), https://doi.org/10.33225/pec/20.78.907 [CrossRef] [Google Scholar]
 25. S.D. Rudyshyn, V.P. Kravets, V.I. Samilyk, T.V. Sereda, V.O. Havrylin, Journal of Educational and Social Research 10, 149 (2020), https://doi.org/10.36941/jesr-2020-0116 [CrossRef] [Google Scholar]
 26. M.O. Kolesnyk, V.V. Hrubinko, Ekolohichne vykhovannia uchniv na zasadakh “hlybynnoi ekolohii” (Ecological education on the basis of “deep ecology”) (Vydavnychyi viddil TNPU imeni Volodymyra Hnatiuka, Ternopil, 2002) [Google Scholar]
 27. H.P. Pustovit, A monograph for gaining an academic degree of a Doctor of Pedagogical Science in Specialty 13.00.07. Theory and Methods of Up-bringing, Volodymyr Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University, Ternopil (2005), https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0505U000217 [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.