Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 26, 2016
ERPA International Congresses on Education 2015 (ERPA 2015)
Article Number 01050
Number of page(s) 7
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20162601050
Published online 26 April 2016
 1. Akyurt, N., Balıkçı, M., Öznaz, D., & İşgören, N., Marmara Üniversitesi öğrencilerinin bilgisayar kullanımına yönelik öz-yeterlilik algıları, 4.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 21-23 Mayıs 2015, Yalova-Türkiye, (2015). [Google Scholar]
 2. Bayrakçı, T., Tozkoparan, S. B., & Durmuş, A., Öğretmen adaylarının, internet özyeterlik inançları ve eğitim teknolojilerine yönelik tutumları arasındaki ilişki, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5, Cilt:5, Sayı:17, 27–41, (2014). [Google Scholar]
 3. Büyüköztürk, Ş., Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı-istatistik araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum, 3. Baskı, Ankara: Pegem Yayıncılık, (2003). [Google Scholar]
 4. Dargut, T., & Çelik, G., Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri, Ana Dil Eğitimi Dergisi, 2(2), 28–41, (2014). [CrossRef] [Google Scholar]
 5. Erkan, S., Öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumları üzerine bir inceleme, Erişim Tarihi:10.04.2015, http://journals.manas.edu.kg/mjsr/oldarchives/Vol06_Issue12_2004/402.pdf, (2004). [Google Scholar]
 6. Kağıtçıbaşı, Ç., Günümüzde insan ve insanlar sosyal psikolojiye giriş, Evrim Yayınları, İstanbul, (2013). [Google Scholar]
 7. Kalaycı, E. (Edt.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, 2. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım, (2006). [Google Scholar]
 8. Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, A. S., & Uça, S., Türkçe öğretmenlerinin teknoloji tutumları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, 26–36, (2011). [Google Scholar]
 9. Karasar, N., Bilimsel araştırma yöntemi, 21. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, (2010). [Google Scholar]
 10. Köse, S., Gencer, A.S., & Gezer, K., Meslek yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 44–54, (2007). [Google Scholar]
 11. Özdamar, K., Paket programlar ile istatistiksel veri analizi-1, 4. Baskı, Eskişehir: Kaan Kitabevi, (2002). [Google Scholar]
 12. Öztürk, N., Demir, R., & Dökme, İ., Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumları ve görüşleri, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April 2011, Antalya, Turkey, (2011). [Google Scholar]
 13. Tekin, A.S., & Akbulut, Y., Moda tasarım bölümü öğrencilerinin okullarının bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) bütünleştirme düzeyine yönelik görüşleri, Erişim Tarihi: 12.04.2015, http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008.html, (2008). [Google Scholar]
 14. Turgut, M.F. & Baykul, Y., Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 4. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, (2012). [Google Scholar]
 15. Ural, A., Kılıç, İ., Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi, Detay Yayıncılık, Ankara, (2005). [Google Scholar]
 16. Yavuz, S., developing a technology attitude scale for pre-service chemistry teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4 (1), 17–25, (2005). [Google Scholar]
 17. Yavuz, S., & Coşkun, E., Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 276–286, (2008). [Google Scholar]
 18. Yılmaz, İ., Ulucan, H., & Pehlivan, S., Beden eğitimi öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 105–118, (2010). [Google Scholar]
 19. Yazıcıoglu, Y., & Erdogan, S., (2005). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ankara [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.